عتبات
http://www.labbayk.ir
نشر معارف
http://nashrportal.ir/
نشر معارف
http://nashrportal.ir/
سامانه ارسال خبر
http://news.nahad.ir
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی ـ سال‌ 1392 دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی 93 ـ 92 (ترم بهمن 92) از طریق آزمون اختصاصی کارشناسی‌ارشد از میان خواهران و برادران طلبه در رشته های زیر دانشجو می‏پذیرد.
جشنواره ملی باران
http://www.iusfestivals.ir/baran
آرشيو