سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨

 
در هفتمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_07-lq.mp4
در پنجمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_05-lq.mp4
در چهارمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_04-lq.mp4
در دومين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_02-lq.mp4
در اولین جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/ramezan3-low.mp4
از ثبت نام تا اعزام عتبات دانشگاهیان
http://nahad.ir/uploads/labbayk2.mp4

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

آرشيو