سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨

 
در سیزدهمین جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_13-lq.mp4
در دوازدهمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_12-lq.mp4
در هفتمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_07-lq.mp4
در پنجمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_05-lq.mp4
در چهارمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_04-lq.mp4
در دومين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_02-lq.mp4

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

آرشيو