افتصاد دانش بنيان يكي از مسائل جديد مطرح در فضاي اقتصادي كشور ماست. اين كليپ به معرفي اين موضوع مي پردازد.
رهبر معظم انقلاب در آبان سال گذشته يكي از بركات مذاكره را آشكار شدن دشمني امريكا دانستند.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25562/13921212_1066.mp4

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

آرشيو