افتصاد دانش بنيان يكي از مسائل جديد مطرح در فضاي اقتصادي كشور ماست. اين كليپ به معرفي اين موضوع مي پردازد.
رهبر معظم انقلاب در آبان سال گذشته يكي از بركات مذاكره را آشكار شدن دشمني امريكا دانستند.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25562/13921212_1066.mp4
«نشاط جوانی» فتوکلیپی است که به بیانات رهبر انقلاب انقلاب در خصوص اعتکاف و جوانان پرداخته است.

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 

آرشيو