عاشق کربلا
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21608/13910902_4914_192k.mp3
حضور در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام)
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/28197/13930826_10223_128k.mp3
ملت حماسه | برکت اشک
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/24436/13920818_7828_128k.mp3
«پیکر باقیمانده»؛ برای جانبازان قطع نخاعی
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/17395/13900708_3511_128k.mp3
هر بلایی کز تو آید رحمتی است
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/27593/13930627_9156_192k.mp3
تنظیم سیاستهای کلی نظام، مهم‌ترین وظیفه رهبری
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/25375/13820926_8011_128k.mp3
سلاح شیطان
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/27199/13930523_9140_192k.mp3
درس مقاومت
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/27166/13930519_9138_192k.mp3

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

آرشيو