صفحه اصلي > با نهاد > درباره نهاد > تشکیلات نهاد 
شنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٦
 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

معاونت فرهنگی سیاسی

مدیریت امور سياسي

مركز ارتباطات و اطلاع رساني

بنياد تبيين انديشه هاي حضرت امام خميني ره

مدیریت آموزش هاي فرهنگی سياسي

مديريت امور فرهنگي

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

دفتر مطالعات فرهنگي سياسي

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

 

معاونت آموزشي و پژوهشي

مدیریت ارتقا كار آمدي استادان معارف اسلامي

مدیریت تامین محتواي دروس معارف اسلامي

حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان

دفتر نشر معارف اسلامي

دانشگاه معارف اسلامی

مديريت گروه هاي معارف اسلامي

مديريت جذب سنجش و ارزشيابي

 

معاونت اداري و طرح و برنامه

شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي

مدیریت امور اداري

مدیریت طرح و برنامه

مديريت پشتيباني و رفاه

ذيحسابي و مديريت امور مالي

 

معاونت امور دفاتر اساتیدو مبلغان

مدیریت اموردفاتر

مدیریت امور مبلغان

مرکز آموزش

آخرین اخبار
> اخبار
> اطلاعیه
> گزرش تصویری
> رویداد دانشگاه ها
> پرسمان
> عمره و عتبات دانشگاهيان
> جشنواره ها و همایش ها
> ازدواج دانشجویی
> ماهنامه معارف
> ماهنامه پرسمان
> فصلنامه مکاتبه و اندیشه
> فصلنامه دانشگاه اسلامی
> ساختار نهاد
> درباره ما
> تماس با ما
> پرسش های متداول