شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

 
http://nahad.ir/uploads/2ramezan.mp4
در چهاردهمین جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_14-lq.mp4
در سیزدهمین جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_13-lq.mp4
در دوازدهمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor_12-lq.mp4

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

آرشيو