در هفتمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد؛
http://nahad.ir/uploads/tadabbor-07.mp3
در پنجمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor-05.mp3
در چهارمين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor-04.mp3
در دومين جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor-02.mp3
در اولین جلسه تدبر در قرآن مطرح شد:
http://nahad.ir/uploads/tadabbor-01.mp3
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30781/13940625_12836_64k.mp3

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

آرشيو